Konstens Sommars mål: Nyutexaminerade professionella konstnärer kan nu ansöka om att få delta i Finska kulturfondens projekt Konstens Sommar. Vi vill erbjuda hela Finland möjligheten att se konstverk av nyutexaminerade professionella konstnärer. På det här sättet hyllar vi nya konstproffs, fyller människors behov av kultur, och stöttar nyutexaminerade ungdomar. Vårt mål är att inkludera många olika former av konst i hela landet.

Konst för vem: Verken kan presenteras på ett coronasäkert sätt för små publikskaror utomhus – till exempel för barn som leker på en lekplats eller för de boende på gården vid en vårdinrättning. Vi erbjuder också en alternativ möjlighet att göra en inspelning av hög kvalitet, som kan skänkas till målgruppen. Konstverken skapas i hela Finland. Konstnärerna uppmuntras att föra konstverken som gåvor från det finländska konstlivet till människor som förtjänar att beröras av konst.

Vem kan ansöka: Under coronatiden (2020–2021) är ansökan öppen för utexaminerade inom konstområdet från andra stadiets utbildningar till konstmagistrar. Genren är fri. De utvalda verkens skapare tilldelas 1 250 euro för verkets genomförande. Ansökningen gäller endast enskilda personer, inte grupper.

Ansökningsinstruktioner: Ansökningar till Konstens Sommar lämnas i första hand in som en videoansökan på max 5 minuter eller som en skriftlig ansökan på max 2000 tecken. Ur ansökan bör framgå 1. Sökandens namn, 2. Till vem arbetet ska presenteras eller ges, det vill säga målgruppen, och 3. vilken ort det gäller. Dessutom rekommenderar vi att du beskriver vilken typ av arbete du skulle göra, hur långt verket skulle vara eller hur verket skulle förevisas. Du kan också berätta om dig själv och din konst. Tillfoga en eventuell videoansökan på YouTube eller en annan liknande videotjänst. Ange videoadressen och valfritt lösenord i sektionen ”Video URL + pass” i ansökningsblanketten.

Om urvalskriterierna: Vid valet av verk betonar vi identifieringen av målgruppen samt publikrelationen, nationella aspekter och genomförbarheten i allmänhet. Andra urvalskriterier är hälsosäkerhet, skaparnas jämlikhet och innehållets mångfald. Valet görs av en jury från många olika yrkesgrupper.

Schema: Ansökan är öppen under tiden 9.4.-12.5. Den 31 maj tillkännages de valda konstnärerna. Verken genomförs under tiden 1.6.-30.9.2021.

Konstens Sommar delar ut konstgåvor över hela Finland

Konstens sommar finansieras av Finlands kulturstiftelse och erbjuder ett sommarjobbsprojekt för 100 nyutexaminerade konstnärer. Projektet ger människor över hela Finland möjlighet att se ett verk av en nyutexaminerad konstnär.

"Vi vill utgöra ett exempel som uppmuntrar andra samfund att köpa konst nu, när det gradvis så småningom börjar finnas finns en möjlighet att göra det. Samtidigt stödjer vi unga, skickliga yrkesutövare som tar examen i en svår arbetsmarknadssituation med konkreta arbetstillfällen genom att erbjuda dem ett sommarjobbsprojekt. Vi hoppas att konsten berör människor och är meningsfull för dem. Syftet är att inkludera konst av många olika former som finns runtom i hela landet", säger Juhana Lassila från Finlands kulturfond.

Situationen för professionella konstnärer har varit grym under hela coronatiden. För nyutexaminerade är situationen särskilt svår eftersom många scenkonstproduktioner till exempel skjuts upp så att inga arbetstillfällen öppnas för nya medarbetare som vanligt, även om nedläggningarna skulle upphöra.

"Kultur- och konstsektorn välkomnar nya aktörer till branschen. Ni är värdefulla och intressanta. Er expertis och era tankar behövs", sammanfattar Lassila.

Konstälskare har gått miste om mycket. Vi uppmuntrar nya konstskapare att tänka på vem de vill beröra med sin konst. Publiken och utövarna behöver varandra. Vid valet av verk betonar vi identifieringen av målgruppen samt publikrelationen, nationella aspekter och genomförbarheten i allmänhet. Verken kan presenteras på ett coronasäkert sätt för små publikskaror utomhus – till exempel för barn som leker på en lekplats eller för de boende på gården vid en vårdinrättning.

Projektet kommer att pågå från början av juni till slutet av september. Ansökningstiden är från 19 april till 12 maj. Projektets huvudarrangör kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA r.f.

Mer information:
Eetu Kevarinmäki, kommunikationssamordnare vid KULTA r.f.
eetu.kevarinmaki@kulttuurijataide.fi, 040 048 3381

    Hakemus / Ansökan / Application

    • 0/2000

    Apua / Hjälp / Help: Eetu Kevarinmäki, eetu.kevarinmaki@kulttuurijataide.fi, 040 048 3381

    *: Pakollinen tieto.